Historia

   W okresie do 1138 r. na ziemiach między Odrą i Bugiem powstało scentralizowane państwo rządzone przez dynastię Piastów, od przełomu X i XI w. nazywane Polską. Struktura państwowa wywiodła się z plemienia Polan i prawdopodobnie dzięki sile militarnej, organizacji podatkowo-skarbowej, polityce koligacyjnej oraz działalności misyjnej scaliły w jeden twór wiele słowiańskich struktur plemiennych. W 966 r. jego pierwszy historyczny władca, Mieszko, przyjął chrzest. Zarówno on jak i jego następcy prowadzili walki z Niemcami, Czechami i Rusią Kijowską, a także z plemionami słowiańskimi osiadłymi między Odrą a Łabą. Największy zasięg terytorialny państwo osiągnęło za czasów Bolesława I Chrobrego, który zajął Milsko, Łużyce, Morawy, Grody Czerwieńskie, Słowację, a przejściowo także Czechy. W późniejszym czasie krajem kilkakrotnie wstrząsały spory dynastyczne, które dwukrotnie - za czasów Mieszka II i Kazimierza Odnowiciela prowadziły do rozkładu instytucji państwowych. Opisywany okres kończy się panowaniem Bolesława Krzywoustego, który zdecydował się zostać lennikiem cesarskim. Przed śmiercią wydał on ustawę sukcesyjną, która zapoczątkowała w Polsce okres rozbicia dzielnicowego.


Jan Matejko "Kazimierz III Wielki"

   20 stycznia 1320 w Krakowie został koronowany Władysław Łokietek. Tę datę uznaje się za moment odtworzenia zjednoczonego Królestwa Polskiego, które w 1385 związało się unią personalną z Wielkim Księstwem Litewskim. W tym okresie Polska prowadziła wpierw wojnę z zakonem krzyżackim, a następnie przede wszystkim dyplomatyczne spory z Krzyżakami i Luksemburgami. W efekcie działań króla Kazimierza Wielkiego i jego doradców w 1335 Luksemburgowie zrzekli się, w zamian za 20 000 kop groszy praskich, praw do tytułu króla Polski. Tym samym rządzący w Krakowie Piast został przez społeczność międzynarodową uznany za króla Polski. Działania prowadzone przez niego w kolejnych latach pozwoliły na zakończenie sporu z Krzyżakami (układ w Kaliszu z 1343), a następnie podjęcie ekspansji na Ruś Halicko-Włodzimierską. Po śmierci Kazimierza Wielkiego w 1370 tron polski przejął Ludwik Węgierski z dynastii Andegawenów. Okres jego rządów to zarazem początek supremacji szlachty w życiu politycznym kraju, obdarzonej w 1374 w Koszycach pierwszym przywilejem generalnym. Kiedy również Ludwik zmarł w 1382, w Polsce nastąpił okres najdłuższego w jej historii bezkrólewia. Ostatecznie królem Polski 16 października 1384 została córka Ludwika, Jadwiga Andegaweńska. W 1386 weszła ona w związek małżeński z księciem litewskim Jagiełłą, który 4 marca 1386 został koronowany na władcę Polski.

(...)

   Około roku 2004 na ziemiach Aaronowych, będących wówczas we władaniu Aleksandra Chwiejnego, dwóch bardów - Michał Oniszczuk (przydomek Misiek) oraz Tomasz Daniłko (przydomek Tomo) - założyło kapelę i nazwało ją Aaron.


Michał "Misiek" Oniszczuk


Tomasz "Tomo" Daniłko

Następnie wyruszyli w podróż po okolicznych wsiach, aby zebrać więcej muzyków. Pod koniec 2004 roku wykrystalizował się 6 - osobowy skład, który zapoczątkował pierwszą z 2 epok w historii Aarona, tzw. epokę Karena - nazwa pochodzi od przydomka ówczesnego wokalisty Tomasza "Karena" Karenko.


Tomasz "Karen" Karenko

Charakterystyczne dla tamtej epoki były instrumenty klawiszowe, na których grał Michał Iwanek oraz anielski głos Magdaleny Ćwiklińskiej (przydomek Ćwikła, tudzież Emcia) nadający specyficzne brzmienie sacrum. Skład uzupełniał basista Kacper Zasada.


Michał Iwanek


Magdalena "Emcia" Ćwiklińska


Kacper Zasada

Aaron komponował dość długie utwory o rozwiniętej i oryginalnej formie. W tamtym czasie kapela zagrała około 20 koncertów, głównie w Lublinie (patrz zdjęcie), z których największe to support przed znanymi na ziemiach polskich kapelami: Dżem, Ira oraz Armia.


Miasto Lublin

Pierwsza epoka w działalności Aarona skończyła się wraz z czerwcem 2007 r., kiedy to abdykował Tomek Karen, a jego miejsce - jako element wokalny - zajął Tomasz Ośka.


Tomasz Ośka

Obecnie Aaron to 4 muzykantów. Z początkowego składu pozostał Misiek, Tomo oraz Kacper. W ostatnim czasie kapela nagrała trzy piosenki, których można posłuchać w dalekim internecie.


Klub Dobrej Muzyki